فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

دانلود تحقیق با موضوع نقش حسابرسی مدیریتی

دانلود تحقیق با موضوع نقش حسابرسی مدیریتی ویژه رشته های مدیریت دولتی و بازارگانی و حسابداری بصورت ورد و قابل ویرایش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق با موضوع بودجه سرمایه ای

دانلود فایل تحقیق با موضوع بودجه سرمایه ای در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق با موضوع فرایند بودجه بندی جامع

دانلود فایل تحقیق با موضوع فرایند بودجه بندی جامع در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق با موضوع استراتژی سازمان

دانلود فایل تحقیق با موضوع استراتژی سازمان بدون منابع در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق با موضوع فرهنگ سازمانی

دانلود فایل تحقیق با موضوع فرهنگ سازمانی در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق با موضوع تعالی سازمانی

دانلود فایل تحقیق با موضوع تعالی سازمانی در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق با موضوع پروژه و مدیریت و کنترل پروژه

دانلود فایل تحقیق با موضوع پروژه و مدیریت و کنترل پروژه در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق انواع رهبری سازمانی

دانلود تحقیق انواع رهبری سازمانی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق رابطه انواع مسائل و تصميمات و سطوح مديريت

دانلود تحقیق رابطه انواع مسائل و تصميمات و سطوح مديريت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی