فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 2

تحقیق با موضوع تجارب برخی کشورها درعملیاتی کردن بودجه

دانلود تحقیق با موضوع تجارب برخی کشورها درعملیاتی کردن بودجه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق با موضوع نسبت های مالی وتجزیه تحلیل

دانلود تحقیق با موضوع نسبت های مالی وتجزیه تحلیل

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق با موضوع مدیریت دانش در بخش دولتی

دانلود تحقیق موضوع مدیریت دانش در بخش دولتی ویژه رشته های مدیریت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق با موضوع مدیریت استراتژیک

تحقیق با موضوع مدیریت استراتژیک درس مدیریت استراتژیک رشته مهندسی صنایع و مدیریت دولتی و بازرگانی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی