فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

تحقیق با موضوع بانکداری الکترونیک

دانلود فایل تحقیق با موضوع بانکداری الکترونیک بدون منابع در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق با موضوع تاثیر تحکیم اقتصادی بر بانک

دانلود فایل تحقیق با موضوع تاثیر تحکیم اقتصادی بر بانک بذون منابع در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق با موضوع تقسیم بندی بودجه در ایران

دانلود فایل تحقیق با موضوع تقسیم بندی بودجه در ایران در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل